KMS

Firma KMS KICKA MINIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA uzyskała dofinansowanie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

RODZAJ PROGRAMU: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

TYTUŁ PROJEKTU: “Poprawa warunków BHP, zmiejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy oraz chhorobami zawodowymi, a także zredukowania niekorzystnego odziaływania czynnikami ryzyka na stanowiskach pracy – pracownik produkcji oraz monter.” 

OPIS PROJEKTU: Poprawa warunków BHP, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi, prowadzące do obniżenia poziomu ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pracownik produkcji, monter.